FAQs

SAFE DAVAO QR SMS NOTIFICATION FAQS

Unsa ang buhaton kung maka dawat og text gikan sa Safe Davao QR?
It does not mean that you have Covid. It only informs you that you have been in a place at the same time with a person positive of Covid.

Dili pasabot nga aduna kay covid. Buot lamang ipahibalo nimo nga naa kay nakauban nga covid positive sa usa ka lugar.

You do not need to be absent from your work. You do not need to be admitted to a quarantine facility.

Dili ka kinahanglan mo-absent sa imong trabaho. Dili kinahanglan mosulod ka og quarantine facility.

Symptoms:
Fever
Cough
Tiredness/Weakness
Difficulty in breathing
Diarrhea
No sense of smell
No sense of taste

Mga sintomas:

Kalintura

Ubo

Kaluya

Kalisod sa pag ginhawa

Kalibanga

Walay pang-amoy

Walay panlasa

Go or report to the nearest Barangay Health Center or District Health Office for assessment. You can also call the Covid OPCEN.

Adto o report sa pinakaduol nga Barangay Health Center o District Health Office alang sa assessment. Pwede sab ka manawag sa Covid OPCEN.

Observe yourself, distance from other people, and observe health protocols.

Pag obserba sa imong kaugalingon, likayi ang pag tupad sa laing tao, ug tumana ang health protocols.

Wear a face mask, wear a face shield, social distance to other people, handwash and disinfect frequently, disinfect in your work station/place.

Pagsuot og face mask, pagsuot og face shield, pag-distansya sa mga tao, paghugas og kamot ug pag disinfect kanunay, pag disinfect kanunay sa inyong work station/lugar.

You can contact through the following numbers:

Mamahimong mo-contact pinaagi ani nga mga numero:

GLOBE: 0927 604 5797 / 0906 367 4671
SMART: 0919 071 1111 / 0939 340 5675
Daghang salamat sa inyong kanunay nga kooperasyon.

VISIT US

 • byahengdo30.com
 • davaocity.gov.ph

SERVICES

 • Telemedicine

GOVERNMENT LINKS

 • doh.gov.ph

CONTACT US

 • City Health Office Davao City
 • Tel Nos. (082) 227-4749
 • Tel Nos. (082) 225-3859
 • Fax No. (082) 225-3460
 • davaohealth@yahoo.com

PUBLICATIONS

 • COVID Magazine

DQR Registration

 • safe-davao.com


City Government of Davao, 2021